Logo Gminy Kołczygłowy

Oświadczenie o posiadaniu sprzętu komputerowego – Granty PPGR

Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” osoby, z którymi zostały podpisane Umowy darowizny i został przekazany sprzęt komputerowy, zobowiązane są do składania przez dwa lata w okresach co 6 miesięcy  (od daty zakończenia projektu) oświadczeń zgodnie z poniżej załączonym wzorem.

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), na którego była zawarta umowa. 

W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Kołczygłowy (sekretariat), ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy w godzinach pracy urzędu w okresie od 17.11.2023 – do 01.12.2023 r.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wzór oświadczenia.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności