Logo Gminy Kołczygłowy

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy. W dniach 12.01.2024 -19.01.2024 odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Kołczygłowy. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. 

Projekty statutów są dostępne w formie:
a. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,

b. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kołczygłowy  (Biuro Rady Gminy - pokój nr 7)

c. publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołczygłowy oraz na stronie internetowej Gminy Kołczygłowy,

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: e.mietka@kolczyglowy.pl

Pliki do pobrania:

Formularz uwag
Format: doc, 45.5 kB
STATUT SOŁECTWA BARKOCIN.pdf
Format: pdf, 258.59 kB
STATUT SOŁECTWA BARNOWIEC.pdf
Format: pdf, 430.75 kB
STATUT SOŁECTWA BARNOWO.pdf
Format: pdf, 511.79 kB
STATUT SOŁECTWA DARŻKOWO.pdf
Format: pdf, 257.62 kB
STATUT SOŁECTWA GAŁĄŹNIA MAŁA.pdf
Format: pdf, 257.47 kB
STATUT SOŁECTWA GAŁĄŹNIA WIELKA.pdf
Format: pdf, 257.96 kB
STATUT SOŁECTWA JEZIERZE.pdf
Format: pdf, 423.56 kB
STATUT SOŁECTWA KOŁCZYGŁOWY.pdf
Format: pdf, 400.77 kB
STATUT SOŁECTWA KOŁCZYGŁÓWKI.pdf
Format: pdf, 257.93 kB
STATUT SOŁECTWA ŁOBZOWO.pdf
Format: pdf, 583.38 kB
STATUT SOŁECTWA ŁUBNO.pdf
Format: pdf, 549.21 kB
STATUT SOŁECTWA PODGÓRZE.pdf
Format: pdf, 257.56 kB
STATUT SOŁECTWA RADUSZ.pdf
Format: pdf, 620.79 kB
STATUT SOŁECTWA WĄDÓŁ.pdf
Format: pdf, 257.1 kB
STATUT SOŁECTWA WIERSZYNO.pdf
Format: pdf, 257.27 kB
STATUT SOŁECTWA WITANOWO.pdf
Format: pdf, 256.45 kB
Zarządzenie Nr 126-2023.pdf
Format: pdf, 979.25 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności