Logo Gminy Kołczygłowy
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Agata Marchut - inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach ul.  Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy,  tel: +48 59 821 39 08, e-mail: a.marchut@gopskolczyglowy.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Monitorowanie działalności Ministerstwa w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.