Logo Gminy Kołczygłowy
Powróć do: Gospodarka odpadami

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW

Ustawa o utrzymaniu czystości zobowiązała gminy do osiągania w konkretnych latach określonych celów w zakresie poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (w 2018 r. – 30%, w 2019 r. – 40%, w 2020 r. - 50%). Poziom prawidłowej segregacji w gminie Kołczygłowy rokrocznie maleje i wyniósł w 2016 r. - 35,20%, w 2017 r. - 34%, w 2018 r. - 33,19%. Za brak segregacji odpadów zapewniającej osiągnięcie tych poziomów na gminy będą nakładane kary finansowe, które spowodują wzrost wysokości opłat pobieranych od mieszkańców.

system-segregacji-odpadlw-gmina-koczygowy-1