Logo Gminy Kołczygłowy

POPRAWA MAŁEJ RETENCJI ORAZ UDOSTĘPNIENIE INFRASTRUKTURY WYKORZYSTUJĄCEJ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW

Wzor_z_logotypami_(2) 

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR: 00398-6523.2-SW1110600/20/21 z dnia 06 kwietnia 2021 r.

TYTUŁ OPERACJI: Poprawa małej retencji oraz udostępnienie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców na terenie Gminy Kołczygłowy.

CEL OPERACJI: Rozwój infrastruktury publicznej wykorzystującej OZE oraz instalacji w zakresie małej retencji wraz z podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców na terenie Gminy Kołczygłowy

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU: Liczba operacji służących poprawie małej retencji i wytwarzaniu odnawialnych źródeł energii – 1 szt. oraz Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców - 600 szt.

OPIS OPERACJI: Przedmiotem operacji jest zakup i montaż 4 szt. innowacyjnych i o nowoczesnym design ławek wypoczynkowych zasilanym energią słoneczną (OZE), służącym między innymi do ładowania urządzeń elektronicznych np. telefon komórkowy czy tablet w przestrzeni publicznej, wykonanie instalacji drenażowych, kwalifikowanych zgodnie z przepisami jako instalacji małej retencji polegających na gromadzeniu wód opadowych z dachów 2 świetlicy wiejskich w miejscowościach Gałąźnia Wielka oraz Wierszyno oraz opracowanie folderu ekologicznego w 5 kart segregacji odpadów (żółta, zielona, niebieska, brązowa i czarna) mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Założeniem operacji jest innowacyjne udostępnienie w przestrzeni publicznej infrastruktury w postaci ławek wypoczynkowych wytwarzających odnawialną energię elektryczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania powszechnie używanych urządzeń niskonapięciowych ładowanych za pomocą załącza typu USB lub indukcyjnie. Urządzenia niskonapięciowe w zależności od warunków eksploatacyjnych posiadają ograniczony czas pracy przy zasilaniu wbudowaną baterią, co wymusza konieczność ich cyklicznego ładowania.  Zielone ławki wypoczynkowe wyposażone będą w panel fotowoltaiczny, akumulator, porty USB, ładowanie indukcyjne, stojak na rowery, podświetlenie oraz oznakowanie promocyjne. Założeniem operacji jest również poprawa małej retencji na terenie Gminy Kołczygłowy poprzez wykonanie instalacji drenażowej na obiektach użyteczności publicznej jakie stanowią świetlice wiejskie  w miejscowościach Wierszyno i Gałąźnia Wielka – 2 instalacje (2 kpl.). Mała retencja polega na lokalnym gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach. Tym samym działania zmierzające do wykonania instalacji zbierającej wody opadowe z dachu świetlicy i terenów utwardzonych i odprowadzającej je do studni chłonnych jest formą małej retencji. Dzięki takiemu działaniu nastąpi lokalne zatrzymanie wody (studnia chłonna spowoduje spowolnienie jej spływu tym samym poprawi nawodnienie gruntu i podniesie poziom wód gruntowych, co przyczynia się do rozwoju środowiska naturalnego.  Kontynuacją powyższych działań środowiskowych jest także podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez opracowanie i wydanie folderu ekologicznego w formie kart segregacji odpadów. Folder będzie się składał z 5 kart w kolorach odpowiadających segregacji odpadów tj. żółty –plastik, niebieski – makulatura, zielony – szkło, brązowy – bio oraz czarny – zmieszane, połączony ze sobą i chowanego do pudełka ochronnego, z odpowiednią grafiką i treścią co wrzucamy do jakiego pojemnika i co kwalifikujemy do poszczególnych odpadów. Folder będzie miał formę podręczną format A7 (jak karta do gry) tak by nie zajmował dużo miejsca w torebce, kieszeni, czy koszyku kuchennym a stanowił ściągawkę w momencie gdy nie wiem gdzie wrzucić dany odpad.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ OPERACJI: 100 441,84 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 80 338,82 zł
WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 20 103,02 zł

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Operacja została zrealizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” z Łupawska odpowiedzialnej za wdrażanie środków na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności