Logo Gminy Kołczygłowy

Rozpoczęcie robót drogowych na ul. Kwiatowej

W dniu 15.11.2023 r. Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z Przyborzyc rozpocznie prace drogowe związane z przebudową ul. Kwiatowej w Kołczygłowach. 

Roboty drogowe prowadzone będą od końca ulicy tj. od strony cmentarza w kierunku drogi powiatowej. 

W pierwszej kolejności prowadzone będą roboty rozbiórkowe związane z przygotowaniem terenu i pasa drogowego do wykonania nowej nawierzchni. W dalszej kolejności prace instalacyjne związane z wykonaniem przyłączy do kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej (ul. Szkolnej) oraz w drodze gminnej (ul. Słonecznej). 

W trakcie prowadzenia głębokich wykopów związanych z kanalizacją deszczową oraz układaniem nowej nawierzchni może nastąpić odcinkowe czasowe zamknięcie ulicy. 

Wykonawca zobowiązał się do stałego informowania mieszkańców o utrudnieniach w komunikacji wynikających z prowadzonych robót drogowych, w tym do informowania o ograniczonym czasowym dostępnie do niektórych odcinków drogi.
Poza sytuacją opisaną powyżej Wykonawca zobowiązał się, iż po dniu pracy droga będzie przygotowania i dostępna do ruchu. 

W sprawach nagłych i pilnych w sytuacji utrudnionego dostępu do swojej posesji można się kontaktować z kierownikiem robót pod numerem telefonu 721-718-210. 

Apelujemy do wszystkich osób korzystających z tej drogi o wyrozumiałość i współpracę w zakresie przemieszczania się i pozostawiania swoich pojazdów podczas trwania robót drogowych. 
Za utrudnienia z góry przepraszamy.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności