Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

PODSTAWOWE DEFINICJE

Planowanie przestrzenne określa zasady zagospodarowania terenu. Jest to kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, uwzględniający wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i  społecznych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – jest dokumentem planistycznym, który określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, politykę rozwoju gospodarczego oraz ma za zadanie promować gminę wśród potencjalnych inwestorów. Obejmuję cały obszar gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, co oznacza iż nie zawiera przepisów prawa powszechnie obowiązującego na danym terenie. Dokument studium składa się z części tekstowej i graficznej, gdzie określone są informacje o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje ono ostatecznie ich przeznaczenia. Ustalenia studium są wiążące przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem bezwzględnie obowiązującym na danym terenie. Jego ustalenia mają wpływ na kształtowanie środowiska życia, określa on bowiem przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan jest podstawą do wydawania pozwoleń na budowę.  Składa się z części opisowej, szczegółowo określające możliwości wykorzystania terenu oraz jego ograniczenia, a także z części graficznej - mapy wskazującej obszary o różnym przeznaczeniu, np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa, lasy, tereny rolnicze czy przemysł.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Ø Jest aktem prawa miejscowego

Ø Musi być zgodne ze studium

Ø Określa reguły kształtowania przestrzeni, które obowiązują wszystkich

Ø Może wprowadzić zakaz zabudowy na jakimś terenie

Ø Ściśle określa funkcje terenu, np. wyznacza przebieg dróg, nowe tereny zieleni

Ø Składa się z części tekstowej i graficznej

Ø Jest uchwalany przez Radę Gminy

Ø Wchodzi w życie po upływie 30 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Ø Na jego postawie uzyskuję się pozwolenie na budowę

Ø Jest aktem wewnętrznym

Ø Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów

Ø Określa podstawowe zasady polityki przestrzennej gminy,  w tym lokalne zasady zagospodarowania terenu

Ø Jest informacją o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje ostatecznie ich przeznaczenia

Ø Obejmuje cały obszar gminy,

Ø Składa się z części tekstowej                  i graficznej

Ø Jest uchwalany przez Radę Gminy

Ø Wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Ø Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy wystąpić do Urzędu Gminy w celu ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.