Logo Gminy Kołczygłowy
Powróć do: Projekty Krajowe

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (POLSKI ŁAD)

gmina_kolczyglowy 

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI KOŁCZYGŁOWY

Nazwa inwestycji: Budowa gminnego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołczygłowy

Obszar inwestycji: Generacja indywidualnego ciepła niskoemisyjnego, Infrastruktura społeczna, Odnawialne źródła energii, Efektywność energetyczna

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa pierwszego w gminie żłobka w formie wolnostojącego budynku parterowego o rzucie w kształcie dwóch prostokątów o pow. użytkowej 256,79 m2, polegająca na wykonaniu kompleksowych prac budowlanych o charakterze ogólnym, konstrukcyjnym, wykończeniowym i instalacyjnym. Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu w parking, ciągi komunikacyjne, oświetlenie oraz tereny zielone. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną oraz ogrzewany będzie za pomocą pompy ciepła. Obiekt będzie się składał m.in. z takich pomieszczeń jak: 2 sale zabaw, 2 szatanie, 2 leżakowanie, 2 łazienki, 2 pomieszczenia do mycia nocników, 2 pomieszczenia techniczne przy każdej sali zabaw, spiżarnia, chłodnia, pomieszczenie do przyjmowania cateringu, pokój socjalny, biuro, toaleta, wózkowania, kotłowania, wiatrołap i korytarz. Założeniem projektu jest stworzenie 20 - 25 miejsc opieki.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 31.12.2022 r. (do 12 miesięcy)

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 800 000,00 zł

Dofinansowanie MALUCH+: 660 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 500 000,00 zł

Wkład własny Gminy Kołczygłowy: 640 000,00 zł

 
 
 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW AGLOMERACJI WIERSZYNO

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków aglomeracji Wierszyno

Obszar inwestycji: Infrastruktura wodno-kanalizacyjnaa

Opis inwestycji: Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie układu tlenowej stabilizacji osadów i kompleksowej modernizacji układu odwadniania i higienizacji osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Planuje się rozbudowę powierzchni magazynowej w formie zadaszonych wiat oraz wykonanie nowej sieci technologicznej i
przebudowę istniejących sieci sanitarnych, elektrycznych i AKiPA. Zakres obejmuje wykonanie utwardzeń terenu, modernizację poletka osadowego i zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia do obsługi stacji i transportu osadu w postaci ciągnika i przyczepy.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 11.2023 r. (powyżej 12 miesięcy)

Szacunkowa wartość inwestycji: 5 442 158,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5 000 000,00 zł

Wkład własny Gminy Kołczygłowy: 442 158,00 zł

 
 
 

BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ W GMINIE WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY

Nazwa inwestycji: Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie wiejskiej Kołczygłowy

Obszar inwestycji: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, Odnawialne źródła energii

Opis inwestycji: Inwestycja obejmuje budowę 2 szt. nowych zewnętrznych zbiorników retencyjnych wody o pojemności 200 m3 (2x100 m3) dla Stacji Uzdatniania Wody w msc. Jezierze oraz instalacji fotowoltaicznej na
potrzeby tego SUW o mocy 45,6kW. Zaplanowano także budowę nowej studni głębinowej do produkcji wodny dla Stacji Uzdatniania Wody w msc. Barkocin oraz instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tego SUW o mocy 22,8 kW. Inwestycja obejmuje także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kołczygłowy o długości ok. 500 mb oraz
sieci wodociągowej w msc. Kołczygłowy i Jezierze o dł. ok. 1283 mb.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 07.2023 r. (powyżej 12 miesięcy)

Szacunkowa wartość inwestycji: 3 739 210,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 500 000,00 zł

Wkład własny Gminy Kołczygłowy: 239 210,00 zł